Styre og utvalg

Ajour pr årsmøte 2020 (VEDTEKTER for Postkoret Bergen)

Styret:
Formann: Harald Bratli
Nestformann: Asle Nilssen
Sekretær: Øystein Myntevik
Kasserer: Harry Strand
Materialforvalter: Jan Fjeldsbø
Styremedlem: Gunnar Taraldseth
Styremedlem: Egil Andersen
Styremedlem: Åge Mjelde
Stemmeledere:
1.Tenor: Gunnar Taraldset
2.Tenor: Rolf Lysvold
Baryton: Harry Strand
Bass: Jan Fjeldsbø
Andre oppgaver:
web-redaktør: Asle Nilssen
Noteutvalg (materialforvalter): Jan Fjeldsbø
Noteutvalg (dirigent): Elin Hestenes
Noteutvalg: Reidar Kjenes
Noteutvalg: Nils Klubben
Arkivutvalg (materialforvalter): Jan Fjeldsbø
Arkivutvalg: Fridtjov Andersen
Fanekomite: Magne Bjoland
Fanekomite: Åge Mjelde
Revisor: Roald Ragnvaldsen
Revisor: Kjell Thorsheim
Revisorer (vararevisor): Helga Kvamme
Valgkomite: Tore Bratli
Valgkomite: Odd-Erik Mowatt Haugland
Valgkomite: John Atle Førde