Baryton

Arne Hagen

Stemme: Baryton

Medlem siden: 03.11.1970

 

 
Halvard Helgheim

Stemme: Baryton

Medlem siden: 06.01.1981

 

Harry Ulrik Strand

Stemme: Baryton – Stemmeleder

Medlem siden: 11.10.1977

 

 

Jan Erik Johnsen

Stemme: Baryton

Medlem siden: 08.01.2019

 

 

Nils Are Klubben

Stemme: Baryton

Medlem siden: 09.09.1969

 

Geir Magne Espeland

Stemme: Baryton

Medlem siden: 10.01.2023