Minnetavle

Mai 2021:

Postkoret har som tradisjonen tro hatt en minnemarkering ved minnetavlen. Respekt for hva de måtte gi for det vi har i dag av frihet til kunne leve våre liv. Formann Harald Bratli i Postkoret markerte denne stunden med en fredslilje som symbol på vår respekt.

 

POSTKORET HEDRER MINNET ETTER POSTFOLKENE SOM OMKOM I TYSK FANGENSKAP

Da Bergen posthus ble solgt, flyttet vi Minnetavlen fra Bergen Sentrum postkontor til Bergen Postterminal i 2003. Minnetavlen skal minne oss om de postfolk fra Bergen som omkom i tysk fangenskap under krigsårene 1940-1945. Selve flyttingen ble markert med en enkel, men høytidelig minnestund ved tavlen i foajeen på frihetsdagen den 8. mai. Postkoret bidro med sang og blomster. Og koret har lovet for ettertiden å ta ansvar for en enkel minnemarkering ved tavlen på frihetsdagen.

Minnestunden ved tavlen dette året (2003) ble rett nok en uke forsinket, men fant sted på lørdag den 15.mai kl. 18.00 ved tavlen. Dette som innledning til konserten samme sted i forbindelse med at Telekoret København besøker Bergen.

Pårørende, Postens pensjonister og Postens ledelse i Bergen er invitert til denne minnestunden med konsert hvert år på frigjøringsdagen.

Arrangementet innledes med en minnemarkering og en liten konsert.