Om koret

Postkoret Bergen er et mannskor med 32 medlemmer.
Stiftet: 1948
Øvingssted: Bergen Postterminal
Øvingstid: Tirsdager kl 19.00 – 21.00
Adresse:
Postkoret Bergen
Postboks 1168 – Sentrum
5811 Bergen
Medalje utgitt i forbindelse med 50 års jubileet i 1998.

medalje_50

Historieskrift – Postkoret Bergen 50 års-jubileum
1948 – 1998