Du er herved utnevnt til æresmedlem i Postkoret Bergen.

Dette fordi du gjennom en lang sangkarriere har utvist stor entusiasme og innsats som sangerbror, i Postkoret Bergen.

En betydelig miljøskaper æres på denne måte.

Kjære sangerbror:
Vi er så glad i deg, fordi du har den skjeldne evne til å forene fornuft med begeistring !

 

Navn År  
Lillemor Eismann 1974 Hun var kokk og kantinebestyrer på Posthusmessen på Bergen Postkontor. Hun utviste en stor kjærlighet til Postkoret Bergen.

 

Martin Abrahamsenmartin_abrahamsen

 

2000 Martin var en dyktig sangerbror, som utviste stor entusiasme som bass sanger. Han var en miljøskaper og svært avholdt sangerbror. Han var formann i en årrekke, og var en skattet organisator på sangens vegne. Hans dyktige evner på det mellommenneskelige plan, gjorde at mange sangere fikk en god sangerbror i Martin.

Martin blei innmeldt i Postkoret Bergen 09.09.1957. Han døde 07.08.2005.

 

Martinus Alvheimmartinus_alvheim 2005 En trofast og dyktig sangerbror, som var styremedlem i mange år. Der var han noteforvalter, og utførte sitt verv med stor dyktighet og flid. Et arbeid koret også i dag nyter godt av.

Martinus blei innmeldt i Postkoret Bergen 07.10.1954. Han døde 30.11.2009.

 

Bjarne S. Mykingbjarne_myking 2008 En entusiastisk og dyktig sangerbror som tenor. Han var styremedlem i mange år, og preget koret og styrets fremdrift med sine gode analytiske evner. Han var entusiastisk og spredte sangerglede uansett tid og sted.

Bjarne blei innmeldt i Postkoret Bergen 31.01.1967. Han døde 14.05.2009.

 

Roald Ragnvaldsenroald_ragnvaldsen

 

2010 Roald har en lang og begivenhetsrik sangerkarriere. I tillegg til at han er en habil tenor, har han vært innom de fleste styreverv i koret, samt i tilknyttede sangerforbund. Han har vert leder i styret for Norsk Postkorforbund. Roald har stor kontaktflate og nyter stor respekt som sanger og organisator. Vi har en betydelig ressursperson i Roald.

Roald blei innmeldt i Postkoret Bergen 04.10.1966.

 

Leif I. Johannesenleif_johannesen 2011 Tirsdag 27. september 2011 markerte Postkoret Bergen at Leif Johannesen har vært medlem i Postkoret Bergen i nøyaktig 60 år. En trofast og dyktig sanger. I sitt virke for koret, har han stått frem som et forbilde og miljøskaper som sangervenner i koret setter stor pris på. Postkoret Bergen vart stiftet i 1948. Tre år etterpå stilte Leif opp, og har siden vært en trofast sangerbror. Takk for det Leif !

Leif blei innmeldt i Postkoret Bergen 27.09.1951.