Du er herved utnevnt til æresmedlem i Postkoret Bergen.

Dette fordi du gjennom en lang sangkarriere har utvist stor entusiasme og innsats som sangerbror, i Postkoret Bergen.

En betydelig miljøskaper æres på denne måte.

Kjære sangerbror:
Vi er så glad i deg, fordi du har den skjeldne evne til å forene fornuft med begeistring !

 

Navn År  
Lillemor Eismann 1974 Hun var kokk og kantinebestyrer på Posthusmessen på Bergen Postkontor. Hun utviste en stor kjærlighet til Postkoret Bergen.

 

Martin Abrahamsen

 

2000 Martin var en dyktig sangerbror, som utviste stor entusiasme som bass sanger. Han var en miljøskaper og svært avholdt sangerbror. Han var formann i en årrekke, og var en skattet organisator på sangens vegne. Hans dyktige evner på det mellommenneskelige plan, gjorde at mange sangere fikk en god sangerbror i Martin.

Martin blei innmeldt i Postkoret Bergen 09.09.1957. Han døde 07.08.2005.

 

Martinus Alvheim 2005 En trofast og dyktig sangerbror, som var styremedlem i mange år. Der var han noteforvalter, og utførte sitt verv med stor dyktighet og flid. Et arbeid koret også i dag nyter godt av.

Martinus blei innmeldt i Postkoret Bergen 07.10.1954. Han døde 30.11.2009.

 

Bjarne S. Myking 2008 En entusiastisk og dyktig sangerbror som tenor. Han var styremedlem i mange år, og preget koret og styrets fremdrift med sine gode analytiske evner. Han var entusiastisk og spredte sangerglede uansett tid og sted.

Bjarne blei innmeldt i Postkoret Bergen 31.01.1967. Han døde 14.05.2009.

 

Roald Ragnvaldsen

 

2010 Roald har en lang og begivenhetsrik sangerkarriere. I tillegg til at han er en habil tenor, har han vært innom de fleste styreverv i koret, samt i tilknyttede sangerforbund. Han har vert leder i styret for Norsk Postkorforbund. Roald har stor kontaktflate og nyter stor respekt som sanger og organisator. Vi har en betydelig ressursperson i Roald.

Roald blei innmeldt i Postkoret Bergen 04.10.1966.

Roald døde 19.05.2024

 

Leif I. Johannesen 2011 Tirsdag 27. september 2011 markerte Postkoret Bergen at Leif Johannesen har vært medlem i Postkoret Bergen i nøyaktig 60 år. En trofast og dyktig sanger. I sitt virke for koret, har han stått frem som et forbilde og miljøskaper som sangervenner i koret setter stor pris på. Postkoret Bergen vart stiftet i 1948. Tre år etterpå stilte Leif opp, og har siden vært en trofast sangerbror. Takk for det Leif !

Leif blei innmeldt i Postkoret Bergen 27.09.1951.