Hordaland Korforbund

Fra: Annlaug Hus <annlaug.hus@korforbundet.no>
Dato:22.04.2021 13:51 (GMT+01:00)
Emne: Info fra Norges Korforbund Hordaland

Tillitsvalgte og dirigenter i Norges Korforbund Hordaland

Det har vært en lang vinter som har utfordret tålmodigheten.  Vi håpet på lettelser etter jul, – etter vinterferien, – etter påske! Noen har tålmodig hatt øvelser både på digitale plattformer så vel som utendørs i minusgrader! Det er imponerende. Mange har tatt en pause og satser på høsten. Og noen avventer og ser det litt an.

HVA KAN VI GJØRE NÅ?

Krevende er det også å forstå, følge med på, og være oppdatert på nasjonale og lokale forskrifter og anbefalinger, – forskjellen på arrangement og musikkøvelser osv. Det er tidligere sendt ut informasjon om dette fra hovedkontoret i Norges Korforbund, men ta gjerne kontakt om det er spørsmål omkring dette. Nå er det det de nasjonale tiltakene som gjelder for fritidsaktiviteter for voksne , og smitteveilederen for musikkøvelser er oppdatert her.

Kort sagt:

Voksne over 20 år

  • Kan øve innendørs i grupper på inntil 10 personer innendørs i hver gruppe og utendørs inntil 20 personer i hver gruppe
  • Innendørs gjelder minst 1,5 meter avstand til siden og 2 meter i front, utendørs minst 1 meter. Ved høyt smittetrykk: 2 meter i alle retninger
  • Flere grupper kan disponere samme øvingsareal, men hver gruppe må holdes adskilt med minst 2 meter avstand (innendørs og utendørs)

Og videre fra Norsk Musikkråd sin oppdaterte informasjon:
«Flere grupper kan disponere samme øvingsareal med 2 meter mellom hver gruppe, men treningsarealet eller området må gjøre det mulig å holde gruppene kan holdes helt adskilt under hele økten og at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. I praksis vil derfor mange ensembler kun kunne gjennomføre gruppeøvelser i den første perioden.»

VI PLANLEGGER FOR EN NY GIV OG AKTIVITET!

Norges Korforbund Hordaland er i full sving med å planlegge høstens aktiviteter og tilbud, og vi ser frem til nå å gradvis få koraktiviteten i gang igjen. Oppdatert informasjon om høstens aktiviteter og tilbud annonseres i andre halvdel av mai.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

BLI MED PÅ SOMMERKONSERT I GRIEGHALLEN LØRDAG 19. JUNI

Vi disponerer Grieghallen lørdag 19. juni 2021 og vi ser frem til å kunne avslutte en kronglete vår sammen på en trygg måte. Med god plass og godt smittevern vil Sommerkonsertene bli gjennomført med 3-4 konserter etter hverandre i Griegsalen. Alle kor sitter i salene og går opp og ned fra sine sitteplasser.  Det blir 4-8 kor som deltar på hver konsert (maks 100 eller 200 sangere avhengig av gjeldende forskrift og antall sangere i hvert kor).
Vi oppdaterer med påmeldte kor fortløpende på nettsiden her: https://kor.no/omoss/nk-vest/NK-Hordaland/Sider/V%C3%A5rkonsert.aspx

Vil ditt kor være med?
Nå er det først til mølla, og frist for påmelding senest 7. mai.

SEMINARTILSKUDD – Søknadsfrist 31. mai

Vi minner også om fristen 31. mai for å søke seminartilskudd og dirigentstipend fra Norges Korforbund Hordaland.

Informasjon og søknadsskjema finner dere her: https://kor.no/omoss/nk-vest/NK-Hordaland/Sider/Tilskudd.aspx

Med vennlig hilsen

Annlaug Hus

Musikkfaglig korkonsulent

Norges Korforbund