Norsk Postkorforbund – NPKF

Den som først lanserte ideen om Norsk Postkorforbund var Gunvor Stien fra Postens Damekor i Bergen.

I det første interimsstyret var Poskoret Bergen, representert ved:
Roald Ragnvaldsen og Bjarne Myking.

Selve stiftelsen fant sted i Bergen lørdag 30. april 1994.
Til dette møtet som ble satt på konferanserommet ved Bergen poskontor, kl. 13.00, var alle de eksisterende norske postkor innkalt og møtte med representanter.

Disse var: Postkoret Bergen, Oslo Postkor, Postens Damekor, Trondheim Postkor, Brevissimo Moss, Poste Restante Kristiansand og Haugesund Postkor.

Forslaget til vedtekter fra interimsstyret ble vedtatt og styre ble valgt. Forbundet hadde ved starten ca. 250 medlemmer.

Formål
I forbundets formålsparagraf står bl.a : Norsk Postkorforbund skal være et kontaktorgan
mellom postkor i Norge og skal samarbeide for å fremme korsangen blant postfolk. Forbundet
Skal ivareta medlemmenes interesser overfor Postens administrasjon, personalets
organisasjoner og andre forbund.

Vedtektene innholder også en bestemmelse om at forbundet skal arrangere en egen sangfestival hvert 4. år.

Den første festivalen ble holdt i Bergen i mai 1997 med 220 deltakere. Etter sigende en meget vellykket festival som har dannet mønster for de etterfølgende festivaler i Trondheim i 2001,
i Kristiansand i 2004 og i Oslo i 2008. Neste festival skulle vært holdt i Bergen i 2012 men er blitt utsatt til 2014 på grunn av at Nordsk Post/Telesanger forbunds siste festival er besluttet
holdt i København i pinsen 2012. Festivalen i 2014 vil bli arrangert som en sangfestivaltur, til Krakow i Polen, pinsen 2014.

NPKF har mistet 3 medlemskor siden starten og har i dag 4 medlskor med til sammen 130.
Medlemmer i dag: Poskoret Bergen, PosCanto (Oslo), Alla Breve (Bergen) og Brevissimo (Moss).