Årsplan 2018

Lørdag 6. januar

Ribbekveld
For hvem: Sangerne
Hvor: Handelen & Sjøfartens Hus
Tid: 19:00

 

Søndag 18.februar

Opptreden
For hvem: Korcafe damekoret
Hvor: Gimle
Tid: 16:30

 

Tirsdag 20.februar

Opptreden
For hvem: Postkom
Hvor: Comfort Hotell Flesland
Tid: 20:00

 

Tirsdag 6.mars

Opptreden
For hvem: Midtbygda Sykehjem
Hvor: Åsane
Tid: 17:30

 

Tirsdag 13.mars

Årsmøte
For hvem: Sangerne
Hvor: Postterminalen
Tid: 19:00

 

Tirsdag 20.mars

Opptreden
For hvem: Sykehjem
Hvor: Fyllingsdalen
Tid: 17:30

 

Tirsdag 1.mai

Opptreden
For hvem: Postkom
Hvor: Forum Lokaler
Tid: 16:00
Info: ikke bekreftet

 

Tirsdag 8.mai

Opptreden
For hvem: Minnetavlen
Hvor: Postterminalen
Tid: 14:00

 

Fredag 18.mai

Sangertur
For hvem: Sangerne m/flg
Hvor: Riga
Info: retur 21.mai

 

Lørdag 9.juni

Hagefest
For hvem: Sangerne m/flg
Hvor: Slipesteinshaugen
Tid: 16:00

 

Tirsdag 21.august

Oppstart
For hvem: Sangerne
Hvor: Terminalen
Tid: 19:00
1. øving etter ferien

 

Lørdag 22.september

Ut på tur
For hvem: Sangerne m/flg
Hvor: Ådlandsvågen
Tid: 16:00
Avg. Festplassen via Åsane, Opptreden

 

Tirsdag 2.oktober

Sangkafe
For hvem: Haukeland songlag
Hvor: Lone
Tid: 19:00

 

Lørdag 6.oktober

Seminar
For hvem: Sangerne
Hvor: Terminalen
Tid: 11:00 – 15:00

 

Søndag 7.oktober

Seminar
For hvem: Sangerne
Hvor: Terminalen
Tid: 12:00 – 16:00

 

Lørdag 27.oktober

Jubileumsfest
For hvem: Sangerne m/flg + inv
Hvor: Terminus Hall
Tid: 19:00

 

Tirsdag 13.november

Korkafe
Verter: Finanskoret
Sted: Fyllingsdalen Videregående
Tid: 18:00
Bekledning: Ny pique/rød jakke

 

Lørdag 1.desember

Ribbefest
For hvem: Sangerne
Hvor: Forum Håkonsgt.
Tid: 19:00

 

Søndag 2.desember

Julekonsert
Verter: Damekoret
Sted: Gamle Bergen
Tid: 16:00
Bekledning: Uniform

 

Tirsdag 4.desember

Opptreden
For hvem: Postpernsjonistene
Hvor: Terminus
Tid: 20:00

 

Tirsdag 11.desember

Opptreden
For hvem: Sang på Terminalen
Hvor: Postterminalen
Tid: 19:30

 

 

 

2019

 

Tirsdag 8.januar

Øving – Oppstart nytt år
Hvor: Postterminalen
Tid: 19:30

 

 

 

Øvelse hver tirsdag kl. 19:00 på Bergen Postterminal.


Årsplanen vil bli fortløpende oppdatert.
Styret